Презентационна техника под наем с обслужване на събития и прояви

Контакт

Единен национален телефонен номер:
+359889691739

Е-поща:
info@bgoffice.biz

Офис София:
гр. София, бул. България 110, бл. С, ет. 1, офис 2

Офис Пловдив:
гр. Пловдив, ул. Добродол 4

Офис Варна:
гр. Варна, ул. Крепостна 6